Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar

Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar

Dr. Öğr. Üyesi Bora ERDAMAR, Türkiye'nin bir üniversite bünyesinde kurulan
ilk ve tek Blockchain Teknolojisi araştırma ve geliştirme merkezi, BlockchainIST
Center’ın kurucu direktörüdür. Merkezin yönetmeliği 19 Kasım 2018 Pazartesi
tarihli ve 30600 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Merkez, “Blockchain, İnovasyon ve Deneyler” temasıyla, Türkiye'nin
Blockchain alanında öncü bir ülke olması için araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine başlamıştır. Geliştirdiği projelerle, eğitim verdiği insan kaynağı
ve danışmanlık hizmeti verdiği kurumlarla birlikte Türkiye’nin Blockchain
alanında öncü ve sözü geçen bir ülke olması amaçlarını gerçekleştirmek için
çalışmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Bora ERDAMAR, aynı zamanda yine Türkiye’deki ilk ve tek
Fintech Yüksek Lisans Programı koordinatörü, BAU Deneysel ve Davranışsal
Ekonomi Laboraturarı direktörü ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümü
öğretim üyesidir. Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünde
tamamladıktan sonra, Paris, Ecole Poytechnique’den Ekonomi doktorasını
yüksek onur derecesi ile almıştır. 3 sene boyunca politik ekonomi ve seçim
sistemleri alanında doktora sonrası araştırmalar için Paris School of
Economics, Moskova Higher School of Economics, University of Rochester ve
Columbia Universitesi’nde bulunduktan sonra son iki senedir BAU'da
çalışmalarına devam etmektedir

Şömine

Karayolu Taşımacılığı

Bültenimize Kaydolun