Eray Yüksek

Eray Yüksek

30 yılı aşkın sürede çeşitli endüstrilerde kurumların marka, farklılaşma, yaratıcı, inovatif olmaları
projelerinin başlatılması ve şekillenmelerinde yol almıştır.
Dönüşüm, strateji, teknoloji ile işi buluşturma, geleceği anlama, senaryolar üretme ve istenilene
ulaşma konularında liderlik, koçluk görevlerini üstlenmiştir.
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde IBM firmasının işinin sürekliliğini sağlamak için üst seviye
görevler üstlenmiştir. IBM Türk’ün hizmet organizasyonuna dönüştüğü yıllarda yaptığı Genel
Müdürlük görevi sırasında büyüme ve pazar payları rekor artışlar göstermiştir.
Başkanlık Yardımcılığı dönemde yeni pazarlar ve yeni ülkeler IBM dünyasına katılmıştır.
Fütüristler Derneği Başkanlık görevini üstlenmekte, kurumlar, girişimciler ve gençlere iyi bir
gelecek üretebilmeleri icin destek vermektedir.
2019 yılında Tomorrowism Strateji Geliştirme şirketini kurarak danışmanlık yapmaya
başlamıştır.

Bültenimize Kaydolun